Home
About
Total: 66

Lastest upload

Loading...
 • READ
  Zápas o duši č. 130

  Zápas o duši č. 130 Podzim 2016, ročník 27 Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria I kdyby fíkovník nevypučel a réva nevydala výnos ... já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. (Abakuk 3,17-18)

 • READ
  Zápas o duši č. 129

  Léto 2016, ročník 27 Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním?

 • READ
  Zápas o duši č. 128

  Zima 2016, ročník 27 Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria Mzdou hříchu je smrt...