Home
About
Total: 68

Lastest upload

Loading...
 • READ
  Zápas o duši č. 132

  Jaro 2017, ročník 28 Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria

 • READ
  Zápas o duši č. 131

  Zápas o duši č. 131 Zima 2017, ročník 28 Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní? Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně. (Jób 38,29-30)

 • READ
  Zápas o duši č. 130

  Zápas o duši č. 130 Podzim 2016, ročník 27 Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria I kdyby fíkovník nevypučel a réva nevydala výnos ... já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. (Abakuk 3,17-18)